Velg kultur
  • Vis organismetreet Organismer
  • Vis dokumenttreet Bøker
Aktuelt tema

Modernisering av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet

Anette Sundbye

Nå har vi startet arbeidet med modernisering av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet. Dette er nettbaserte tjenester som har eksistert siden henholdsvis 2005 og 2007. Det har lenge vært ønskelig å forenkle og tilpasse tjenestene til ulike mobile plattformer, slik at de får automatisk skalering til ulike størrelser på PC, nettbrett og smarttelefoner. Denne totalrenoveringen, vil gjøre Plantevernguiden og Plantevernleksikonet mer fleksible og brukervennlige.

Målet er at Plantevernguiden og Plantevernleksikonet skal ha nytt design innen vekstsesongen 2017. Dette er avhengig av at NIBIO fortsatt får finansiering fra Landbruks- og matdepartementet til vedlikehold, oppdatering og videreutvikling av tjenestene. Et kommunikasjonsbyrå er engasjert for å levere designskisser til Plantevernleksikonet før jul 2016. Dette innebærer forslag til nytt design på forsiden, organisme-sidene, boktekstene, søk- og kulturvelgermenyen, bildevisning og andre grensesnittelementer.

Plantevernguiden og Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelse for brukerne, og blir brukt av hageeiere, studenter, landbruksrådgivere, bønder og andre fagpersoner i private og offentlige virksomheter. Vi ønsker derfor at tjenestene tilpasses alles behov, så langt det er mulig. Gi oss beskjed dersom dere har innspill til hvordan tjenestene kan forenkles og gjøres mer brukervennlige.

Vi ønsker svar på følgende spørsmål, innen 9. desember 2016:

  1. Hvilken brukergruppe tilhører du (student, hageeier, rådgiver, el.)?
  2. Bruker du Plantevernguiden og/eller Plantevernleksikonet, og i så tilfelle hvor ofte?
  3. Hvilken digital enhet (pc, nettbrett eller smarttelefon) vil du bruke når du besøker Plantevernguiden og/eller Plantevernleksikonet?
  4. Hvordan bruker du tjenesten(e), d.v.s. hvordan søker og leser du informasjon (steg for steg)?
  5. Hvilken informasjon eller søkemeny på nettsidene trenger du ikke?
  6. Hva ønsker du mer av, eller hva slags informasjon savner du i Plantevernguiden og/eller Plantevernleksikonet?

Kontaktinformasjon (epost-adresser) finnes i bunnlinja nederst på denne siden.

Hvordan søke i leksikonet

* Opplysninger om en organisme hentes via "frisøk-boksen" (øverst til høyre). Her får du opp en dynamisk liste med treff på hele eller deler av norske eller latinske navn. Du må klikke på navnet i søkeresultatlista for å komme videre.

* Man kan også få omtale av en organisme ved å klikke på ikonet "organismer" (øverst til venstre). Her får du opp en liste over ulike taksonomiske modeller, og du kan søke (klikke) videre derfra.

Andre artikler
Om Plantevernleksikonet

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om ulike skadegjørere og nytteorganismer i plantekulturer i Norge. Her finnes informasjon om deres utbredelse, vertsspekter/vertplanter, biologi, skadevirkninger og aktuelle tiltak (mot skadegjørere) eller bruk i biologisk bekjempelse (for nytteorganismene). Tjenesten er utviklet av NIBIO.

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon plantehelse. Plantevernguiden er en integrert del av tjenesten.

Les mer...

Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere "Mitt leksikon", utskriftsfunksjoner og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.