Velg kultur
  • Vis organismetreet Organismer
  • Vis dokumenttreet Bøker
Aktuelt tema

Sommeraktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

Anette Sundbye

Det er sommer og planteskadegjørere og nytteorganismer er svært aktive i ulike kulturer på friland, i plasttunnel, veksthus og i innendørsbeplantinger i Norge.

Skadegjørere og nytteorganismer finnes i større eller mindre grad på planter og trær i sommermånedene, og øker i antall når de får optimale klimaforhold. NIBIO og Planteklinikken har sommeren 2016 fått prøver og spørsmål angående angrep av bl.a. myrstankelbein, oldenborrer, spirebladveps, kålmøll, gråskimmel på tulipan, buksbomkreft, og parkslirekne. Vi har også mottatt prøver med karanteneskadegjørere på importert plantemateriale. Hittil i år har Mattilsynet varslet om funn av søramerikansk minérflue i grønnsakplanter fra Nederland, funn av tospovirus i veksthusgartneri i Buskerud, plantesjukdom påvist i importert rododendron, påvist pærevisnesjuke i Telemark og Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) i tomatproduksjon i Rogaland.

I Plantevernleksikonet finnes mer informasjon om biologi og bekjempelse av aktuelle planteskadegjørere. Det gir også informasjon om biologien til nytteorganismer som har betydning i biologisk kontroll av skadegjørerne. Ved å kombinere bruken av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet, sammen med varslingstjenesten Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS), finner man god bakgrunnsinformasjon for å oppnå sikker og effektiv bekjempelse med lavest mulig forbruk av plantevernmidler.

Hvordan søke i leksikonet

* Opplysninger om en organisme hentes via "frisøk-boksen" (øverst til høyre). Her får du opp en dynamisk liste med treff på hele eller deler av norske eller latinske navn. Du må klikke på navnet i søkeresultatlista for å komme videre.

* Man kan også få omtale av en organisme ved å klikke på ikonet "organismer" (øverst til venstre). Her får du opp en liste over ulike taksonomiske modeller, og du kan søke (klikke) videre derfra.

Andre artikler
Om Plantevernleksikonet

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om ulike skadegjørere og nytteorganismer i plantekulturer i Norge. Her finnes informasjon om deres utbredelse, vertsspekter/vertplanter, biologi, skadevirkninger og aktuelle tiltak (mot skadegjørere) eller bruk i biologisk bekjempelse (for nytteorganismene). Tjenesten er utviklet av Bioforsk.

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon plantehelse. Plantevernguiden er en integrert del av tjenesten.

Les mer...

Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere "Mitt leksikon", utskriftsfunksjoner og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.