Velg kultur
  • Vis organismetreet Organismer
  • Vis dokumenttreet Bøker
Aktuelt tema

Vårlige aktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

Anette Sundbye

Det er vår og planteskadegjørere og nytteorganismer som har overlevd vinteren blir stadig mer aktive på friland i Norge.

Midd og insekter, bl.a. enkelte bladlusarter, tilbringer vinteren som f.eks. egg på vertsplanten hvor de skal starte den nye sesongen. Eggene klekker når temperaturen stiger tilstrekkelig om våren, fortrinnsvis når det er over 5°C. Nyklekte larver eller nymfer setter i gang å spise på samme sted som eggene overvintret. De fleste andre insekter må fra sine overvintringssteder oppsøke vertsplanter eller andre plantedeler for spising og oppformering. Sverming, kurtisering og formering vil skje i takt med at temperaturen stiger. Sopper og bakterier starter også sin utvikling når temperaturen blir varmere. Sporer og sklerotier (mycelklump) spirer i f.eks. trestammer, knopper, frukter, røtter, kornstrårester, på eller i frø, knoller og løk, og på eller i insekter og midd. Ugras gror fram fra frø eller flerårige røtter, knoller og jordstengler. I veksthus og innendørsbeplantinger med optimale klimaforhold er planteskadegjørere aktive hele året. De kan også følge med importert plantemateriale.

Mer informasjon om organismenes biologi og overlevelse finnes under menyen «Bøker» (øverst til venstre) og under omtale av planteskadegjørere og nytteorganismer i leksikonet. Det er også mulig å søke på kultur («Velg kultur»). Da vises en oversikt (øverst til høyre) over alle planteskadegjørere som har den valgte kulturen (eller område) som vertplante eller levested.
Hvordan søke i leksikonet

* Opplysninger om en organisme hentes via "frisøk-boksen" (øverst til høyre). Her får du opp en dynamisk liste med treff på hele eller deler av norske eller latinske navn. Du må klikke på navnet i søkeresultatlista for å komme videre.

* Man kan også få omtale av en organisme ved å klikke på ikonet "organismer" (øverst til venstre). Her får du opp en liste over ulike taksonomiske modeller, og du kan søke (klikke) videre derfra.

Andre artikler
Om Plantevernleksikonet

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om ulike skadegjørere og nytteorganismer i plantekulturer i Norge. Her finnes informasjon om deres utbredelse, vertsspekter/vertplanter, biologi, skadevirkninger og aktuelle tiltak (mot skadegjørere) eller bruk i biologisk bekjempelse (for nytteorganismene). Tjenesten er utviklet av Bioforsk.

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon plantehelse. Plantevernguiden er en integrert del av tjenesten.

Les mer...

Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere "Mitt leksikon", utskriftsfunksjoner og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.