Velg kultur

Stilksporesopp > Rustsopp > Filtrust (Cronartium ribicola)

Sammendrag
Vertplanter
Overlevelse og spredning
Symptomer/skade
Bekjempelse
Litteratur

PDF icon Utskriftsvennlig PDF
Store in session icon Legg til i mitt leksikon

Sammendrag

På undersiden av solbærbladene danner filtrust oransje sommersporehoper. Sporene spres med vind og smitter nye blad. Mot slutten av vekstsesongen vokser det fram vintersporer som er sammenvokst i 1-2 mm lange, brune tråder i sporehopene. Ved sterke angrep av filtrust faller bladene av tidligere enn ved normalt bladfall.

Filtrusten trenger femnåla furu for å gjennomføre sin livssyklus. På steder med angrep i solbær eller andre bærvekster finnes det alltid en eller flere mottakelige trær. Solbær er mest mottakelig, men kvitrips og stikkelsbær er også noe utsatt for filtrust. Rødrips er resistent mot sjukdommen.

Fjerning av mottakelige furuarter i nærheten av bærbuskene er det mest effektive tiltaket om det kan gjennomføres. Sprøyting 2 - 3 ganger før kartsetting kan være nødvendig ved årvisse angrep av filtrust i solbær.

Vertplanter

Solbær er mest mottakelig av Ribes-artene, og de mjøldoggresistente sortene 'Øjebyn' og 'Hedda' blir sterkt angrepet av filtrust. Kvitrips og stikkelsbær er mottakelige, mens rødrips er resistente mot soppen. Femnåla furuarter, blant annet  weymouthfuru (Pinus strobus), mjukfuru (P. fexilis), silkefuru (P. peuce) og (P. monticola), er meget mottakelige. Sembrafuru (P. cembra) og sibirfuru (P. sibirica) er ganske resistente mot filtrust og blir lite angrepet.

Overlevelse og spredning

Filtrusten trenger både mottakelige Ribes-arter og femnåla furuarter for å gjennomføre sin livssyklus. Vintersporene på solbærblad produserer basidiesporer som spres med vinden og smitter unge furunåler. Soppen vokser inn i barken på furu og etter halvannet år bryter aecidiesporene fram gjennom barken.

Infeksjoner i furu kan fortsette å produsere sporer gjennom flere år. Aecidiesporene fyker med vinden, og de som lander på fuktige blad gir infeksjoner i mottakelige Ribes-arter. På disse vertplantene danner soppen mange generasjoner av sommersporer som sprer soppen i vekstsesongen.

Symptomer/skade

På undersiden av solbærbladene danner filtrust oransje sporehoper av sommersporer (urediniosporer). Sporene spres med turbulent luft og smitter nye blad. Sjukdommen kan utvikle seg raskt i fuktige perioder, og sporehopene vokser sammen slik at de kan dekke det meste av bladundersiden. Mot slutten av vekstsesongen vokser det fram vintersporer (teliosporer) som er sammenvokste i 1-2 mm lange, brune tråder i sporehopene. Vintersporene danner etter hvert et mørk brunt, filtlignende belegg på undersiden av bladene. Oversiden av angrepne blad får gule flekker og blada tørker inn. Ved sterke angrep av filtrust faller bladene av tidligere enn ved normalt bladfall. Det reduserer avlingen neste år.

Bekjempelse

Fjerning av mottakelige furuarter i nærheten av bærbuskene er det mest effektive tiltaket om det kan gjennomføres. Sprøyting 2 - 3 ganger før kartsetting kan være nødvendig ved årvisse angrep i solbær. Soppmidler som brukes mot mjøldogg og bladfallsopp beskytter også mot filtrust.

Litteratur

Gjærum H. 1974 Nordens rustsopper. Fungiflora, Oslo. 321 s.

Stensvand, A., Langnes, R. & Semb L. 1999. Soppsjukdommer på frukt og bær. Planteforsk. 42 s.         

              Oppdatert 13. februar 2009

<h3>Sammendrag</h3> <p><p>P&aring; undersiden av solb&aelig;rbladene danner filtrust oransje sommersporehoper. Sporene spres med vind og smitter nye blad. Mot slutten av vekstsesongen vokser det fram vintersporer som er sammenvokst i 1-2 mm lange, brune tr&aring;der i sporehopene. Ved sterke angrep av filtrust faller bladene av tidligere enn ved normalt bladfall. </p><p>Filtrusten trenger femn&aring;la furu for &aring; gjennomf&oslash;re sin livssyklus. P&aring; steder med angrep i solb&aelig;r eller andre b&aelig;rvekster finnes det alltid en eller flere mottakelige tr&aelig;r. Solb&aelig;r er mest mottakelig, men kvitrips og stikkelsb&aelig;r er ogs&aring; noe utsatt for filtrust. R&oslash;drips er resistent mot sjukdommen.</p><p>Fjerning av mottakelige furuarter i n&aelig;rheten av b&aelig;rbuskene er det mest effektive tiltaket om det kan gjennomf&oslash;res. Spr&oslash;yting 2 - 3 ganger f&oslash;r kartsetting kan v&aelig;re n&oslash;dvendig ved &aring;rvisse angrep av filtrust i solb&aelig;r.</p><p> <h3>Vertplanter</h3> <p><p>Solb&aelig;r er mest mottakelig av<em> Ribes</em>-artene, og de mj&oslash;ldoggresistente sortene '&Oslash;jebyn' og 'Hedda' blir sterkt angrepet av filtrust. Kvitrips og stikkelsb&aelig;r er mottakelige, mens r&oslash;drips er resistente mot soppen. Femn&aring;la furuarter, blant annet&nbsp; weymouthfuru (<em>Pinus strobus</em>)<em>,</em> mjukfuru (<em>P. fexilis</em>)<em>,</em> silkefuru <em>(P. peuce</em>) og (<em>P. monticola</em>)<em>,</em> er meget mottakelige. Sembrafuru (<em>P. cembra</em>) og sibirfuru (<em>P. sibirica</em>) er ganske resistente mot filtrust og blir lite angrepet.</p><p> <h3>Overlevelse og spredning</h3> <p><p>Filtrusten trenger b&aring;de mottakelige <em>Ribes</em>-arter og femn&aring;la furuarter for &aring; gjennomf&oslash;re sin livssyklus. Vintersporene p&aring; solb&aelig;rblad produserer basidiesporer som spres med vinden og smitter unge furun&aring;ler. Soppen vokser inn i barken p&aring; furu og etter halvannet &aring;r bryter aecidiesporene fram gjennom barken. </p><p>Infeksjoner i furu kan fortsette &aring; produsere sporer gjennom flere &aring;r. Aecidiesporene fyker med vinden, og de som lander p&aring; fuktige blad gir infeksjoner i mottakelige <em>Ribes</em>-arter. P&aring; disse vertplantene danner soppen mange generasjoner av sommersporer som sprer soppen i vekstsesongen.</p><p> <h3>Symptomer/skade</h3> <p><p>P&aring; undersiden av solb&aelig;rbladene danner filtrust oransje sporehoper av sommersporer (urediniosporer). Sporene spres med turbulent luft og smitter nye blad. Sjukdommen kan utvikle seg raskt i fuktige perioder, og sporehopene vokser sammen slik at de kan dekke det meste av bladundersiden. Mot slutten av vekstsesongen vokser det fram vintersporer (teliosporer) som er sammenvokste i 1-2 mm lange, brune tr&aring;der i sporehopene. Vintersporene danner etter hvert et m&oslash;rk brunt, filtlignende belegg p&aring; undersiden av bladene. Oversiden av angrepne blad f&aring;r gule flekker og blada t&oslash;rker inn. Ved sterke angrep av filtrust faller bladene av tidligere enn ved normalt bladfall. Det reduserer avlingen neste &aring;r.</p><p> <h3>Bekjempelse</h3> <p><p>Fjerning av mottakelige furuarter i n&aelig;rheten av b&aelig;rbuskene er det mest effektive tiltaket om det kan gjennomf&oslash;res. Spr&oslash;yting 2 - 3 ganger f&oslash;r kartsetting kan v&aelig;re n&oslash;dvendig ved &aring;rvisse angrep i solb&aelig;r. Soppmidler som brukes mot mj&oslash;ldogg og bladfallsopp beskytter ogs&aring; mot filtrust.</p><p> <h3>Litteratur</h3> <p><p><strong></strong></p>Gj&aelig;rum H. 1974 Nordens rustsopper. Fungiflora, Oslo. 321 s. <p>Stensvand, A., Langnes, R. &amp; Semb L. 1999. Soppsjukdommer p&aring; frukt og b&aelig;r. Planteforsk. 42 s.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oppdatert 13. februar 2009</p><p>

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon plantehelse. Plantevernguiden er en integrert del av tjenesten.

Les mer...

Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere "Mitt leksikon", utskriftsfunksjoner og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.