NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 24.06.2024 21:45


Plantevern i økologisk landbruk

Her finner du nå direkte tilgang til  alle generelle og kulturspesifike tekster fra bokserien "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk"

For Bind 1 - Bakgrunn, biologi og tiltak ligger stort sett all tekst ute.

For Bind 2 - 4 er alle generelle tekster lagt ut. Omtale av hver enkelt skadegjører, slik du finner det i de trykte utgavene, finner du som lenker til hver enket skadegjører i Plantevernleksikonet, nå med egne avsnitt om økologiske bekjempingsmetoder, der det er aktuelt.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO