NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 17:40


Nye skadegjørere på planter

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
06.12.2010
Stadig nye skadegjørere kommer til Norge og er en trussel og utfordring for norsk landbruk. I plantevernleksikonet er det i november lagt inn informasjon om følgende tre nye skadegjørere.
  • Heksekost i eple, Sogn 2010 (Foto: D.-R. Blystad, Bioforsk)
  • smale brunfle ( Crown / CSL Copyright image.)
  • runfle ( Crown / CSL Copyright image.)
  • Buksbom visnesjuke (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • er til venstre (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)

Buksbomvisnesjuke. Dette er en helt ny soppsjukdom for Norge som for første gang ble påvist i august 2010 her i landet.

Heksekost på eple. Sjukdommen er tidligere påvist på enkelttrær i Norge, men aldri før er det funnet så mange infiserte trær i en enkelt frukthage som høsten 2010.

Sør-amerikansk tomatmøll er et alvorlig skadedyr i tomat som ennå ikke påvist i Norge. Den er på spredning i flere europeiske land, så norske tomatdyrkere har all grunn til å være oppmerksomme.

 

NYE UGRAS I PLANTEVERNLEKSIKONET NOVEMBER 2010

Helge Sjursen har skrevet utførlig om følgende nye ugrasarter: engkarse, englodnegras, kvitbladtistel, prestekrage, raudknapp og sandskrinneblom.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO