NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 17:17


Oppgraderinger av Plantevernleksikonet

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
03.02.2015
  • Larve av liten kålsommerfugl (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Små larver av stor kålsommerfugl (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Larver av nepebladveps (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
I Plantevernleksikonet har vi forlenget korttidsminne for lagring av artikkelsamlinger i menyen «mitt leksikon» (på samme nettleser), og lagt inn søkeikoner for å bytte mellom skadegjørere og nytteorganismer. Videre har vi tilrettelagt for synonymsøk på artsnavn (norske og latinske navn), slik at det er bedre søkefunksjonalitet. Omtale (artikler) på 7 skadedyr, 8 plantesykdommer og 17 ugrasarter er revidert og oppdatert i 2014. I tillegg er 23 organismer supplert med nye bilder. Vi har også bearbeidet tekster og bilder av aktuelle nytteorganismer og skadegjørere, som ikke er omtalt i leksikonet. Dette gjelder minst 20 nytteorganismer som er naturlig forekommende i Norge og godkjent i biologiske preparater på det norske markedet, i tillegg til minst 36 skadegjørere i grøntanlegg, juletre og pyntegrønt. Disse artiklene skal legges inn i leksikonet i 2015. 

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO