NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 23.07.2024 12:34


Høstaktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
23.09.2016
Det er høst og planteskadegjørere og nytteorganismer blir stadig mindre aktive i ulike kulturer på friland etter hvert som temperaturen synker og dagene blir kortere. De forbereder seg til overvintring.
  • Kristtornblad med miner fra Kristtornminerflue (Foto: V. Talgø, NIBIO)
  • Floghavrefrø, Glabrata type (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Hageoldenborre (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Søramerikansk minerflue (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

I veksthus- og innendørsbeplantinger med optimale klimaforhold kan planteskadegjørere være aktive hele året. Her vil også nytteorganismene være aktive så lenge de har mat i form av byttedyr, nektar eller pollen. Planteskadegjørere og nytteorganismer kan også følge med importert plantemateriale. NIBIO og Planteklinikken har høsten 2016 fått prøver og spørsmål angående bl.a. floghavre, oldenborrerminerfluer, sommerfugler, rosetrips, pærevisnesyke, rød marg jordbær og potetvirus A og Y. Vi har også fått spørsmål angående løpebiller.

I Plantevernleksikonet finnes mer informasjon om biologi og bekjempelse av aktuelle planteskadegjørere. Det gir også informasjon om biologien til nytteorganismer som har betydning i biologisk kontroll av skadegjørerne. Ved å kombinere bruken av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet, sammen med varslingstjenesten Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS), finner man god bakgrunnsinformasjon for å oppnå sikker og effektiv bekjempelse med lavest mulig forbruk av plantevernmidler. 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO