NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 18:29


Nytt år og nye muligheter

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
08.01.2018
Plantevernleksikonet ble relansert med nytt design i mai 2017, og krever fortsatt noe tilpasninger.
  • Svartskurv på gulrot (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

NIBIO korrigerer og oppdaterer tekstene fortløpende, men det er over 1000 artikler i tillegg til boktekster, så det er en stor jobb å rekke over alt. Meld gjerne ifra dersom dere oppdager kritiske feil eller mangler. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

I 2017 ble det revidert over 90 artikler. Det omfatter artikler på over 50 skadedyr, 21 sykdommer og ett nyttedyr, i tillegg til 20 ugrasarter. Det ble også lagt inn 27 nye artikler. Dette gjelder 11 ugrasarter, 7 nyttedyr, 6 skadedyr, 3 sykdommer, hvorav 5 karanteneskadegjørere. Dato for oppdatering av artiklene finner dere øverst til venstre for teksten.

I 2018 fortsetter oppdateringene av aktuelle artikler, først og fremst artikler som ble lagt inn i Plantevernleksikonet i 2009-2010. Det vil også i år skrives nye artikler, f.eks. om aktuelle karanteneskadegjørere. Mer informasjon om dette, og hvilke artikler som oppdateres eller legges ut som nye, vil dere finne her under nyheter.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO