NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 17:08


Planteskadegjørere sommeren 2018

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
07.08.2018
Det har vært en svært varm og tørr sommer, med lite nedbør og stort behov for vanning i plantekulturene. Angrep av skadegjørere kom seint på grunn av en lang og kald vår, men etter hvert som temperaturene økte ble det påvist flere skadedyr.

NIBIO har mottatt spørsmål om blodlus på epletrær, oldenborre i grasplen, trips i potet og grønnsaker, og bladlus i korn og gras. Det er også observert store angrep av rapsglansbille og jordloppe i oljevekster.  I kålvekster har kålflue, kålmøll og liten- og stor kålsommerfugl vært en utfordring. Sistnevnte sommerfuglarter har også angrepet prydplanter i korsblomst- og blomkarsefamilien. I tillegg har håret engtege, gammafly, gulrotsuger og gulrotflue vært gjengangere. Spinnmidd er en av flere skadegjørere som oppformerer seg raskt ved varme og tørre forhold, og hvor det er etterlyst effektive midler.

I enkelte kulturer er det observert stort antall nyttedyr bl.a. rovmidd, marihøne- og gulløyelarver som til en viss grad kontrollerer skadedyr som f.eks. spinnmidd, bladlus og trips.

Ugras, spesielt robuste arter som løvetann og kveke har dessverre fått godt rotfeste i ellers så tørre grasplener og åkrer. Nå når sommeren nærmer seg slutten og nettene er lengre og fuktigere, så øker risikoen for soppangrep. Det er allerede observert angrep av bladskimmel i kål. Dersom været blir fuktigere eller ved overdreven vanning kan sykdommene spre seg raskt i plantekulturene.   

I Plantevernleksikonet er det i sommer lagt inn ny informasjon på Pepino-mosaikkvirus, roseskuddveps og Thrips setosus. Flere oppdateringer kommer høsten 2018. Informasjon om nevnte planteskadegjørere fås ved å klikke på ovenstående navn eller søke på aktuelle arter i Plantevernleksikonet.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO