NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 16:25


Oppdateringer i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden 2019-2020

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
02.03.2020
NIBIO skal revidere minst 12 artikler og publisere 77 nye artikler om karanteneskadegjørere i Plantevernleksikonet. Arbeidet med oppdatering og modernisering av Plantevernguiden fortsetter i 2020.
  • Koloradobiller (Foto: A. Andersen, NIBIO)

I forbindelse med produksjon- og importkontroll av planter er det viktig å få kunnskap om karanteneskadegjørere i Forskrift om plantehelse.

Fra 1. mars 2019 til 1. mars 2020 er 7 artikler om karanteneskadegjørere revidert i Plantevernleksikonet:

I samme periode er det publisert 4 nye artikler om karanteneskadegjørere:

Kunnskap om vanlige planteskadegjørere (kvalitetsskadegjørere) er også viktig ved produksjon- og importkontroll. Det er revidert totalt 64 artikler fra 1. mars 2019 til 1. mars 2020 som omtaler 57 skadedyr, 3 ugras og 4 nyttedyr. Det er også publisert 6 nye artikler om skadedyr i skog. Dette er artikler om Strophosoma, liten ospebukk, svart granbarkbukk, stor ospebukk, tofarget granbarkbukk og dobbeltøyet barkbille

I Plantevernleksikonet er det flere linker til Plantevernguiden. Plantevernguiden gir en samlet og oppdatert oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler mot skadegjørere i ulike kulturer. Fra 1. mars 2019 til 1. mars 2020 er det lagt inn ny informasjon for 47 plantevernmidler. Dette omfatter 9 skadedyrmidler, 6 soppmidler, 23 ugrasmidler, 2 beisemidler sopp, 7 vekstregulatorer og 1 tilsettingsstoff. Disse endringene vises bl.a. i Endringsloggen i Plantevernguiden.

Arbeidet med modernisering av Plantevernguiden fortsetter i 2020 i samarbeid med Mattilsynet. Vi ønsker å restrukturere og modernisere nettsidene, hvor all informasjon om plantevernmidler synkroniseres med Mattilsynets plantevernmiddeldatabase. I den forbindelse ønsker vi bl.a. søkbare kjemiske og biologiske plantevernmiddeletiketter, som kan forenkle oppdateringer, gi bedre fritekstsøk og øke brukervennligheten. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før ny og moderne versjon av Plantevernguiden kan publiseres.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO