NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 16:32


Nytt i Plantevernleksikonet i 2023-2024

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
25.04.2024
Det er per i dag 1144 artikler om planteskadegjørere og 72 artikler om nytteorganismer i Plantevernleksikonet. NIBIO har oppdatert minst 25 artikler og publisert 11 nye artikler om skadedyr, sykdommer, ugras og nyttedyr i Plantevernleksikonet i 2023. I 2024 er det planer om å oppdatere minst 20 artikler og publisere minst 11 nye artikler. NIBIO skal utvikle en "Gulrotsykdomsnøkkel" og en «Larvenøkkel». Vi skal også publisere ny versjon av Plantevernguiden i 2024.
  • Fabafrøbille, Bruchus rufimanus (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Plantevernleksikonet inneholder informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere. Den gir også informasjon om biologien til en del nytteorganismer av plantevernbetydning. Det er oppdatert minst 25 artikler i 2023, som omtaler 8 skadedyr, 14 sykdommer, en ugrasart og 2 nyttedyr. Eksempler på oppdaterte artikler om skadedyr er gammafly, bønneflue og rotgallnematoden Meloidogyne hapla. Når det gjelder sykdommer så er f.eks.  artikler om storknolla råtesopp, tuppråte i gulrot og gråskimmel oppdatert i forbindelse med planer om en "Gulrotsykdomsnøkkel" i Plantevernleksikonet. I tillegg er det oppdatert 5 ugrasarter (balderbrå, gullkrage, tunbalderbrå, åkersvinerot og markrapp) i Ugrasnøkkelen.

Videre er det publisert 11 nye artikler, som omtaler 5 skadedyr og 6 sykdommer. Det gjelder f.eks. artikler om korn-, rug- og havrecystenematode, eplekjerneveps og fabafrøbille. Nye artikler om sykdommer i gulrot, dvs. gråskimmel, storknolla råtesopp, rotsvartsopp, mjøldogg, gulrotsvartflekk og Cercosporabladflekk, er publisert ifm. den planlagte "Gulrotsykdomsnøkkelen".

I 2024 er det planlagt oppdatering av minst 20 artikler og publisering av minst 5 nye artikler om skadedyr og sykdommer i jord- og hagebruksvekster. Det er planlagt å publisere en ny artikkel om Thrips parvispinus, som er en ny fremmed tripsart i bl.a. veksthuskulturer. I tillegg er det planlagt nye artikler om virus i bærvekster, samt sjokoladeflekk og bønnebladflekk i åkerbønne. Det er også behov for å oppdatere artikler om vanlige ugrasarter i Norge, og oppdatere og publisere artikler om fremmede invaderende ugrasarter. Utvikling av «Gulrotsykdomsnøkkel» og en «Larvenøkkel» står også på agendaen for 2024.

Plantevernguiden er koblet til Plantevernleksikonet, og inneholder informasjon om godkjente plantevernmidler. En ny versjon av Plantevernguiden skal publiseres i 2024 og lanseringen vil bli formidlet i nyhetssaker fra NIBIO. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Mattilsynet og NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse. I den nye Plantevernguiden er det daglig import av informasjon om godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler fra plantevernmiddeldatabasen til Mattilsynet. Her vil det bli mulig å gjøre fritekstsøk tilknyttet informasjon på plantevernmiddeletiketter. Det vil også bli mulig å søke på aktuelle bruksområder (plantekulturer), virkeområder (skadegjørere og vekstregulering) og/eller preparater (f.eks. skadedyr-, sopp- og ugrasmiddel), som tidligere, men i ny visningsform.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO