NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 16:45


Modernisering av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
24.11.2016
Nå har vi startet arbeidet med modernisering av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet. Dette er nettbaserte tjenester som har eksistert siden henholdsvis 2005 og 2007. Det har lenge vært ønskelig å forenkle og tilpasse tjenestene til ulike mobile plattformer, slik at de får automatisk skalering til ulike størrelser på PC, nettbrett og smarttelefoner. Denne totalrenoveringen, vil gjøre Plantevernguiden og Plantevernleksikonet mer fleksible og brukervennlige. .
Målet er at Plantevernleksikonet skal ha nytt design innen vekstsesongen 2017 og Plantevernguiden innen 2018. Dette er avhengig av at NIBIO fortsatt får finansiering fra Landbruks- og matdepartementet til vedlikehold, oppdatering og videreutvikling av tjenestene. Et kommunikasjonsbyrå har levert designskisser til Plantevernleksikonet. Dette innebærer forslag til nytt og bedre design på forsiden, organisme-sidene, boktekstene, søk- og kulturvelgermenyen, bildevisning og andre grensesnittelementer.

Plantevernguiden og Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelse for brukerne, og blir brukt av hageeiere, studenter, landbruksrådgivere, bønder og andre fagpersoner i private og offentlige virksomheter. Vi ønsker derfor at tjenestene tilpasses alles behov, så langt det er mulig. Gi oss gjerne beskjed dersom dere har innspill til hvordan tjenestene kan forenkles og gjøres mer brukervennlige. Kontaktinformasjon ("Gi tilbakemelding") finnes i bunnlinja nederst på denne siden.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO