NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.02.2024 02:59


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Stikkelsbærgallmidd

Stikkelsbærgallmidd

Cecidophyopsis grossulariae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
27. mars 2020
Denne nære slektningen av solbærgallmidd lever på stikkelsbær og gir litt andre symptomer. Knoppene tørker ut og dør i steder for å svelle opp til runde kuler.  Arten er ikke undersøkt i Norge.

Litteratur

Amrine, JW, GH Duncan, AT Jones, SC Gordon & IM Roberts. 1994. Cecidophyopsis mites (Acari: Eriophyidae) on Ribes spp. (Grossulariaceae). International Journal of Acarology 20: 139-168.

 

                        Publisert 27. mars 2020 

 

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO