NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 16:45


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Tverrstripet veksthusbladlus

Tverrstripet veksthusbladlus

Myzus ornatus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Dette er en art som sannsynligvis ikke kan overvintre utendørs i Norge. Tverrstripet veksthusbladlus kan nemlig ikke produsere levedyktige egg og må overvintre som voksen eller nymfe. I veksthus går tverrstripet veksthusbladlus på en rekke plantearter av mange forskjellige familier, men er vanligst på prydplanter. Den danner ikke tette kolonier, og er mest fryktet som overfører av flere virus. Tverrstripet veksthusbladlus kan grise til planter og bær selv om den ikke er i store tettheter fordi denne bladlusarten produserer mye honningdugg. Uvingede voksne hunner er 1-2 mm lange, skittengule til gulgrønne, med antennelengde litt kortere enn kroppen. De mest karakteristiske kjennetegnene er mørke tverrstriper på ryggen og velutviklete pannetapper med innervegger som peker mot hverandre. Tverrstripene er foran, bak og på siden av ryggen og mangler dermed i et stort "vindu" midt på ryggen.

Tverrstripet veksthusbladlus er funnet utendørs i feller på Østlandet og Vestlandet.

Litteratur

http://www.bioforsk.no/rubusdyr

                  Oppdatert 15. august 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO